Berichten over achtkarspelen

 1. 2022 01-24 DEVI.jpg

  ChristenUnie ziet duurzame ontwikkelingen bij DEVI in Buitenpost

  Tijdens een bezoek aan DEVI, "Duurzame Energie Voor Iedereen." ziet de ChristenUnie drie zeer enthousiaste jonge mensen die eind 2018 begonnen zijn met adviseren op het gebied van duurzaamheid, maar inmiddels ook qua uitvoering hun mannetje staan. De installatie van zonnepanelen is één van de expertises die de zes werknemers bij DEVI dagelijks uitvoeren.

  Lees verder
 2. 2021 01-11 feansterhof.jpeg
  Klaas Sietse van der Wal.jpg
  Door Klaas Sietse van der Wal op 12 januari 2022

  ChristenUnie praat met werkgroep Feansterhof over woningbouw en burgerinitiatief

  In Nederland is de woningmarkt behoorlijk vastgelopen. Ook in Achtkarspelen is het de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om een woning te huren of te kopen. Vrijwel alle politieke partijen willen de komende jaren inzetten  op extra nieuwe woningen. De ChristenUnie vindt dat er gebouwd moet worden in alle dorpen en voor alle generaties. Wij willen dat er in elk dorp, ook in de kleinere dorpen, wordt bijgebouwd. Daarbij denken we niet vanuit mogelijke toekomstige krimp, maar vanuit het belang van het welzijn van de inwoners en de leefbaarheid van het dorp.

  Lees verder
 3. Coronatijd 2.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 10 januari 2022

  Veel heil en zegen

  Het jaar is nu bijna twee weken oud en we hebben elkaar een gelukkig nieuwjaar of folle lok en seine gewenst. Vaak zonder er blijkbaar bij na te denken, want als je veel mensen om je heen hoort verwachten ze niet zoveel geluk. Er klinkt steeds meer onvrede en wantrouwen. Terecht? Begrijpelijk?

  Lees verder
 4. Woning Deinum 3 vk.jpg
  eppieghuis.png
  Door Eppie Hooghiemstra op 22 december 2021

  Geduld & Hoop

  Sinds ik in 2018 in de gemeenteraad zitting nam, werd duidelijk dat krimp in de woningmarkt plaats maakte voor krapte in de woningmarkt.

  Veel inwoners in onze gemeente worden hiermee geconfronteerd. Starters, ouderen die kleiner willen wonen, maar ook de categorie hier tussenin. Sommigen kozen ervoor buiten de gemeentegrenzen te gaan wonen omdat daar mogelijkheden lagen. Toch zijn er in vier jaar tijd een dikke driehonderd woningen c.q. woningbouwplannen in de gemeente Achtkarspelen van de grond gekomen. Maar een groeiende bevolking in combinatie met veranderende demografische structuren zorgt voor een sneller oplopend woningentekort. Een tekort dat volgens mij in de komende jaren nog meer actualiteit zal krijgen en beslag zal leggen op de politiek.

  Lees verder
 5. Suyderhuis kerstactie.jpg
  Toos van der Vaart VK Anita Vellema VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt, Anita Vellema op 17 december 2021

  ChristenUnie steekt zorgtoppers de Friese Wouden een hart onder de riem

  Voor alle personeelsleden van de Friese Wouden die werkzaam zijn in Achtkarspelen komt de ChristenUnie Achtkarspelen met een kleine kerstattentie.

  Toos van der Vaart en Anita Vellema brengen namens de fractie een lekkere Tony's Chocolonely reep langs bij Haersmahiem en it Suyderhuys om de zorgtoppers een hart onder de riem te steken. 

  Lees verder
 6. top5.jpg
  cuachtklogo
  Door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen op 8 december 2021

  ChristenUnie Achtkarspelen vol vertrouwen naar Gemeenteraadsverkiezingen

  De ChristenUnie in Achtkarspelen komt met een gevarieerde kieslijst waar jong en ouder, ervaring en nieuwkomers elkaar versterken.

  De afgelopen raadsperiode is nieuw talent klaargestoomd voor een verkiesbare plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 om vanuit haar gezamenlijke Christelijke overtuiging een steentje bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving voor iedereen.

  Lees verder
 7. top5groepsfoto.jpg

  Samen recht doen dáár kiest de ChristenUnie voor met nieuwe verkiezingsprogramma

  Door Toos van der Vaart-Kralt, Klaas Sietse van der Wal, Anita Vellema, Thea van Dekken, Tjidsger Spinder op 8 december 2021

  Als ChristenUnie willen we Achtkarspelen tot bloei brengen door te kiezen voor wat écht telt: samen recht doen. Hiervoor is een herwaardering van onze christelijke wortels - zoals oog hebben voor je naaste - meer dan ooit nodig. In onze maatschappij ligt de focus vaak op de vrijheid van het individu, terwijl individuen vooral tot bloei komen in gemeenschap met de ander. Deze gemeenschap vindt onder meer plaats binnen gezin, school, vereniging, kerk, dorp en land. 

  Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

  (Jeremia 29:7)

  Lees verder
 8. friese vlag.jpg
  douwe.jpg
  Door Douwe van Oosten op 27 oktober 2021

  Taal en identiteit

  Taal is een van de belangrijkste communicatievormen van de mens, taal is een ingewikkeld samenspel van klanken en betekenis. Onze hersenen maken er overuren mee. Klanken en klankcombinaties worden door een fijnzinnig samenspel aaneengeregen tot woorden en zinnen. Het maakt de wereld om ons heen begrijpelijk en als je voor het eerst in Friesland bent, maakt het de wereld onbegrijpelijk want je moet het Fries nog leren.

  Lees verder
 9. omgevingsvisie 8k.png
  cuachtklogo
  Door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen op 21 september 2021

  Gemeente wil inwoners betrekken bij nieuwe omgevingsvisie

  Deze week komt de Gemeente Achtkarspelen met een werkversie van de nieuwe omgevingsvisie. Samen met de mienskip vorm geven aan hoe Achtkarspelen er in de toekomst uit moet gaan zien. Wilt u uw visie delen? U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst.

  Op dinsdag 28 september organiseert de gemeente van 17.00 – 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis te Buitenpost, waar iedereen in gesprek kan gaan over de werkversie en vragen kan stellen.

  Lees verder
 10. vluchtelingen.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 6 september 2021

  Mensen zoals wij

  Op de hele wereld zijn mensen zoals wij,
  die niet veel begeren en wensen zoals wij,
  om in rust en vrede te leven met elkaar,
  waarom is dat voor zo weinig mensen waar?

  Ieder land heeft grenzen, die mensen zoals wij,
  doodgewone mensen, die denken zoals wij,
  het gevoel gaan geven, dat aan de overzij,
  mensen wonen die heel anders zijn dan wij.

  Maar de dag zal komen dat wij beseffen gaan,
  dat het anders worden moet voortaan.
  Als wij onze kinderen gelukkig willen zien
  moeten wij verhinderen dat zij als wij misschien
  in een wereld leven en dat is nog de vraag
  die nog evenzeer verdeeld is als vandaag.

  Om in rust en vrede te leven met elkaar,
  waarom is dat voor zo weinig mensen waar?

  Lees verder