Betrokken inwoners

ChristenUnie Achtkarspelen komt graag in contact met u als inwoner. Wat leeft er bij u? Wat kan er nog beter in de gemeente? Baanbrekende ideeën?  Laat van u horen. Samen voor een beter Achtkarspelen!

De fractie ChristenUnie Achtkarspelen staat graag open voor de inbreng en het geluid van de inwoners die zij vertegenwoordigt.

Daarom bent u met al uw ideeën, zorgen en suggesties welkom tijdens één van onze fractievergaderingen of op afspraak op een ander moment. Indien nodig komen wij graag bij u thuis, wanneer u bijvoorbeeld niet mobiel genoeg bent of vervoersproblemen ondervindt.

Thuisbasis van de vergaderingen is de gearkomstekeamer in het Jeltingahuis te Buitenpost maar regelmatig vergadert de fractie in de verschillende dorpen van Achtkarspelen.

Wilt u weten wanneer wij vergaderen? Kijk dan in de agenda, of neem contact op met onze fractiemedewerker voor een afspraak.