Berichten geschreven door Toos van der Vaart-Kralt

 1. Jongeren buiten.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 20 januari 2023

  ChristenUnie bezorgd over sluiten it Koartling Buitenpost

  Als donderslag bij heldere hemel sluit it Koartling in Buitenpost haar deuren. De ChristenUnie is bezorgd over de voortzetting van de activiteiten die plaatsvinden in het buurtcentrum en stelt vragen aan het college. Maandagavond 23 januari gaat de ChristenUniefractie in gesprek met de jongeren en begeleiders van 't Stationnetje. Hebben zij een plek waar ze terecht kunnen? 

  Lees verder
 2. Kleingeld.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 18 januari 2023

  Koud en Nieuw

  Allereerst willen we iedereen een goed en warm nieuwjaar wensen! Het is een onzekere tijd en de energierekening is voor sommigen nauwelijks op te brengen. Laatst stond er een stuk van een huisarts in de krant dat er ouderen zijn die de verwarming niet meer aan durven te zetten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.

  Energiecoach behouden

  Veel partijen in de gemeente, waaronder ook wij hebben vragen gesteld over energie armoede. We hebben met steun van andere partijen in de raad ervoor  gezorgd dat de energiecoach niet is wegbezuinigd. Er zijn ook maatregelen van de landelijke en provinciale overheid om inwoners incidenteel te ondersteunen. Er is vorig jaar en dit jaar €1300 voor mensen met een uitkering en de laagste inkomens

  Lees verder
 3. mearapp.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 16 december 2022

  Cultuurnota út de kûlizen

  Cultuur, wat heb ik daarmee? Cultuur zit overal in en kan verbinding brengen. Het is ook dynamisch want het verandert mee met de tijd, maar tegelijk worden oude waarden bewaard door cultuurvormen. Ik ben opgegroeid in Naarden, net buiten het oude vestingstadje wat een grote betekenis had. Naast dat je er mooi kon wandelen bracht het ook oorlog (wat voor mij als kind  echt een vervanmijnbedshow was)dichterbij door de kanonnen op de vestingwallen en de dikke muren met schietgaten. Dat dit al bijna 350 jaar bewaard is gebleven is bijzonder. Ik vond het zo mooi dat ik nooit uit Naarden weg wilde, maar daar mijn hele leven blijven wonen. Totdat ik een Fries ontmoette en weer in een hele andere cultuur kwam. Met weer andere lang bewaarde bijzonderheden…

  Belangrijk in deze cultuurnota vinden wij de verbindingen, verbinding met alle domeinen. Cultuur die overal in zit en mensen bij elkaar brengt. Het nieuwe: verbinding met hoe kijken we naar het klimaat, duurzaamheid en toegankelijkheid. Maar ook het oude: hoe zorgen we ervoor dat belangrijke gedachten en gebouwen bewaard blijven. Voor het laatste ligt nog wel een taak voor een goed gemeentelijk beleid ten aanzien van beeldbepalende panden en gevels.

  Lees verder
 4. Winkelstraat.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 4 oktober 2022

  Vragen over inburgeringsbeleid

  Sinds januari van dit jaar ligt de uitvoering van de Wet inburgering bij de gemeente. Er zijn daardoor weer nieuwe taken bijgekomen en de ChristenUnie heeft hier vragen over. Een goede inburgering is van groot belang voor zowel de mienskip als de inburgeraar zelf. De aanwezigheid van een tolk of begeleider bij gesprekken met de gemeente kan daarin het verschil maken. 

  Lees verder
 5. Revolutie van dienstbaarheid.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 30 september 2022

  Mag ik dan bij jou?

  Wat een prachtig gezongen lied is dat, ik denk dat iedereen het kent. Als de oorlog komt: mag ik dan bij je schuilen…Het eindigt met : en als ik bij jou mag dan mag jij bij mij. Als je dat goed op je in laat werken is het dus zo dat als jij iets voor mij doet, wil ik wel iets voor jou doen. Zo werkt het vaak, maar wat zou het mooi zijn als het andersom was. Iets voor anderen doen zonder iets terug te vragen. Meestal gebeurt het dan vanzelf dat een ander ook iets voor jou wil doen als dat nodig is, maar ook zonder dat kan het een goed gevoel geven iets voor een ander te doen. Het is een tijd waarin het hard nodig is dat we iets voor elkaar doen.

  Lees verder
 6. Kleingeld.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 8 september 2022

  Vragen over armoede in de gemeente

  De moeiten over de gasprijzen vliegen ons elke dag om de oren. Veel heeft te maken met landelijk beleid. Echter de energietoeslag is een taak van de gemeente. We horen vooral in de grote steden dat deze vaak niet aangevraagd wordt. Ook dat veel mensen moeite hebben met de (digitale) aanvraag. Daarnaast vragen we ons af hoe het nu staat met de gedupeerden toeslagenaffaire. Deze beide zaken kunnen zorgen voor grote financiële problemen. 

  Lees verder
 7. Asielzoekerscentrum.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 29 augustus 2022

  Onlasten situatie in Ter Apel

  De nood in Ter Apel wordt steeds hoger en de omstandigheden steeds slechter. Het is een situatie waar iedereen verdrietig van wordt. Maar vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. In onze ogen moet er dringend iets gebeuren om de situatie in Ter Apel te verbeteren en kunnen we het niet blijven afschuiven. Na de afspraken in de ministerraad willen we graag meegenomen worden, we vinden het belangrijk dat de raad op de hoogte blijft van eventuele afspraken. Ook wllen we van het college weten wat zij tot nu toe hebben gedaan om de situatie in Ter Apel te ontlasten en het aantal statushouders te vestigen. Heeft het college gekeken naar extra mogelijkheden? 

  Lees verder
 8. Voorkant bestuursakkoord 2022-2026.png
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 10 juni 2022

  Bestuursakkoord Mei-inoar 2022-2026

  Er is heel wat gesteggel geweest over namen van dit akkoord. De ChristenUnie is blij met de term bestuursakkoord, want dat komt het meest in de richting van wat het is. Over het proces is genoeg gezegd in het spoeddebat. Daarna wilde de oppositie geen centimeter meer toegeven want dat zou de dolksteek voor de democratie zijn. Democratie wordt daarmee wel heel erg het recht van de sterkste en de macht van de meerderheid. Politiek is ook compromissen sluiten, ik zou het liever geven en nemen noemen. Al lijkt onze maatschappij daar ver van af te zijn gedwaald. Als iemand niets voor mij doet doe ik ook niets voor hem of haar.

  Onze dochter moest in een opdracht voor een damesblad vragen naar het geheim van het lang volhouden in een huwelijk. De jubilea van veertig jaar en meer komen steeds minder voor. Bijna iedereen antwoordde: geven en nemen, maar vaak meer geven. Toch.. als allebei meer geven dan ontvang je allebei meer….we zijn dan ook blij met noemen van vertrouwen in de inwoner, in samenwerking en een dienstbare overheid in het hoofdstuk burgerparticipatie en bestuur&organisatie. Ook daar verdienen deze waarden een grote plaats volgens ons.

  De ChristenUnie wil een partij van relaties zijn en daarmee niet in alles toegeven, maar kijken hoe je samen kan werken: mei-inoar!

  Lees verder

  Labels:

 9. Oud en jong.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 13 april 2022

  You’l never walk alone

  Dit lied had ik uitgekozen voor het slotdebat voor de verkiezingen. Met de uitleg dat ik God altijd naast me weet en dat de ChristenUnie een partij van relaties is. Onze slogan “samen recht doen” heeft daar alles mee te maken. We hebben afscheid genomen van twee raadsleden die zich jaren hebben ingezet voor de ChristenUnie in Achtkarspelen. Eppie Hooghiemstra en Douwe van Oosten, de laatste al meer dan twaalf jaar, waar we dankbaar voor zijn. Daarnaast zijn we blij met de installatie van de nieuwe raads- en steunfractielden. Met deze frisse diverse ploeg hopen we de komende vier jaar recht te doen. Niemand weet wat de komende jaren gaan brengen nu de pijn van een oorlog in Europa het leed zo dichtbij brengt en dit ook gevolgen heeft voor onze samenleving. We zijn blij dat we in Achtkarspelen mee kunnen werken aan opvang.

  Lees verder

  Labels:

 10. God is liefde op strand.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 24 maart 2022

  Samen Recht Doen

  Nu in deze moeilijke tijd voor een groot deel van Europa, ook nog eens een oorlog woedt waarvan we ons nauwelijks kunnen voorstellen hoe het is om daar in te zitten, besef ik nog maar eens extra hoe afhankelijk we zijn van Zijn vrede en recht. We zien hoe veel mensen zich inzetten om recht te doen, om spullen in te zamelen, maar ook om mensen een plek te geven! Ook horen we van mensen die contacten hebben in Oekraïne hoe groot de kracht van gebed is. We hebben ook gebeden voor de verkiezingen en daar hebben we zegen over ontvangen. We kregen meer stemmen dan vier jaar geleden, al leverde het geen extra zetel op, we mogen er drie houden. Daarom willen we iedereen danken voor een stem op ons en voor het vertrouwen voor de komende periode. Blij zijn we met uw lidmaatschap, ook dat hebben we nodig. We willen ons inzetten voor meer leden, misschien wilt u daar bij helpen? Als ieder lid één ander lid maakt komen we op het dubbele aantal.

  Lees verder