Fractie

Raadsleden:

Toos van der Vaart-Kralt, Fractievoorzitter (Buitenpost)  t.vandervaart@achtkarspelen.christenunie.nl

Telefoon: 06 159 62 872

Douwe van Oosten, Raadslid (Buitenpost) d.vanoosten@achtkarspelen.christenunie.nl

Telefoon: 06 374 01 024

Eppie Hooghiemstra, Raadslid (Drogeham) e.hooghiemstra@achtkarspelen.christenunie.nl

Telefoon: 06 389 79 255

Steunfractie:

Anita Vellema-Plazier (Kootstertille)

Telefoon: 06 239 20 894

Klaas Sietse van der Wal (Buitenpost)

Telefoon: 06 116 17 884

Thea van Dekken (Drogeham)