Fractie

Raadsleden:

Toos van der Vaart-Kralt, Fractievoorzitter  t.vandervaart@achtkarspelen.christenunie.nl

Telefoon: 06 159 62 872

Douwe van Oosten, d.vanoosten@achtkarspelen.christenunie.nl

Telefoon: 06 374 01 024

Eppie Hooghiemstra, e.hooghiemstra@achtkarspelen.christenunie.nl

Telefoon: 06 389 79 255

Steunfractie:

Anita Vellema-Plazier

Telefoon: 06 239 20 894

Klaas Sietse van der Wal

Telefoon: 06 116 17 884

Rick Hoksbergen

Telefoon: 06 512 08 936

Sytse Wijbenga

Telefoon: 06 145 57 692

Fractiemedewerker:

Anita Vellema-Plazier, a.vellema@achtkarspelen.christenunie.nl

Telefoon: 06 239 20 894