Bestuur

Voor contact met ons bestuur kunt u terecht bij de secretaris.

Voorzitter: Anne Ytsma

Secretaris: Albert Keizer ( waarnemend) secretariaat@achtkarspelen.christenunie.nl

Penningmeester: Albert Keizer

Lid: Margriet Jongsma