Bestuur

Voor contact met ons bestuur kunt u terecht bij de secretaris.

Voorzitter: Anne Ytsma

Secretaris: Menno Jan Dijkstra  secretariaat@achtkarspelen.christenunie.nl

Penningmeester: Albert Keizer