Bestuur

Om in contact te komen met het bestuur van de ChristenUnie Achtkarspelen kunt u terecht bij onze secretaris, secretariaat@achtkarspelen.christenunie.nl 

Anne Ytsma (voorzitter)

vacant (secretaris) 

Albert Keizer (penn.m) /0511-544252 

Magriet Jongsma