Start

 1. friese vlag.jpg
  douwe.jpg
  Door Douwe van Oosten op 27 oktober 2021

  Taal en identiteit

  Taal is een van de belangrijkste communicatievormen van de mens, taal is een ingewikkeld samenspel van klanken en betekenis. Onze hersenen maken er overuren mee. Klanken en klankcombinaties worden door een fijnzinnig samenspel aaneengeregen tot woorden en zinnen. Het maakt de wereld om ons heen begrijpelijk en als je voor het eerst in Friesland bent, maakt het de wereld onbegrijpelijk want je moet het Fries nog leren.

  Lees verder
 2. omgevingsvisie 8k.png
  cuachtklogo
  Door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen op 21 september 2021

  Gemeente wil inwoners betrekken bij nieuwe omgevingsvisie

  Deze week komt de Gemeente Achtkarspelen met een werkversie van de nieuwe omgevingsvisie. Samen met de mienskip vorm geven aan hoe Achtkarspelen er in de toekomst uit moet gaan zien. Wilt u uw visie delen? U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst.

  Op dinsdag 28 september organiseert de gemeente van 17.00 – 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis te Buitenpost, waar iedereen in gesprek kan gaan over de werkversie en vragen kan stellen.

  Lees verder
 3. vluchtelingen.jpg
  toos vierkant cu logo
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 6 september 2021

  Mensen zoals wij

  Op de hele wereld zijn mensen zoals wij,
  die niet veel begeren en wensen zoals wij,
  om in rust en vrede te leven met elkaar,
  waarom is dat voor zo weinig mensen waar?

  Ieder land heeft grenzen, die mensen zoals wij,
  doodgewone mensen, die denken zoals wij,
  het gevoel gaan geven, dat aan de overzij,
  mensen wonen die heel anders zijn dan wij.

  Maar de dag zal komen dat wij beseffen gaan,
  dat het anders worden moet voortaan.
  Als wij onze kinderen gelukkig willen zien
  moeten wij verhinderen dat zij als wij misschien
  in een wereld leven en dat is nog de vraag
  die nog evenzeer verdeeld is als vandaag.

  Om in rust en vrede te leven met elkaar,
  waarom is dat voor zo weinig mensen waar?

  Lees verder