Berichten geschreven door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen

 1. top5.jpg
  cuachtklogo
  Door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen op 8 december 2021

  ChristenUnie Achtkarspelen vol vertrouwen naar Gemeenteraadsverkiezingen

  De ChristenUnie in Achtkarspelen komt met een gevarieerde kieslijst waar jong en ouder, ervaring en nieuwkomers elkaar versterken.

  De afgelopen raadsperiode is nieuw talent klaargestoomd voor een verkiesbare plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 om vanuit haar gezamenlijke Christelijke overtuiging een steentje bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving voor iedereen.

  Lees verder
 2. omgevingsvisie 8k.png
  cuachtklogo
  Door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen op 21 september 2021

  Gemeente wil inwoners betrekken bij nieuwe omgevingsvisie

  Deze week komt de Gemeente Achtkarspelen met een werkversie van de nieuwe omgevingsvisie. Samen met de mienskip vorm geven aan hoe Achtkarspelen er in de toekomst uit moet gaan zien. Wilt u uw visie delen? U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst.

  Op dinsdag 28 september organiseert de gemeente van 17.00 – 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis te Buitenpost, waar iedereen in gesprek kan gaan over de werkversie en vragen kan stellen.

  Lees verder
 3. grutto1.jpeg

  Werkbezoek Polders Achtkarspelen

  “Het doet mij zeer als ik zie hoe de weidevogels in grote getale verdwijnen zijn uit deze polders”, zegt natuurliefhebber Van der Wijk. Hij maakt zich zorgen over het beheer en nodigt alle politieke partijen uit om te komen kijken in deze polders. De fractie van de ChristenUnie Fryslân en Achtkarspelen brengen woensdagochtend 16 juni een bezoek aan Van der Wijk en gaat met hem het gebied in. Het valt de fractie van de ChristenUnie op hoe stil het is.

  Lees verder
 4. Oudere man buiten.jpg
  cuachtklogo
  Door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen op 22 januari 2021

  Achtkarspelen dementievriendelijk; ChristenUnie dient motie in

  De plannen voor waardig ouder in onze gemeente, die we als ChristenUnie Achtkarspelen onlangs zijn gestart in samenwerking met partners als de Friese Wouden, initiatiefnemers van de Knarrenhof in Surhuisterveen, PCOB-KBO en dagopvang Ot en Sien worden concreet nu de ingediende motie dementievriendelijke gemeente is aangenomen

  Lees verder
 5. waardigouder worden.JPG
  cuachtklogo
  Door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen op 12 december 2020

  Waardig ouder worden in Achtkarspelen

  ChristenUnie Achtkarspelen, PCOB Achtkarspelen, de initiatiefgroep Knarrenhof: wonen met zorg Surhuisterveen, Dagopvang Ot en Sien en de Friese Wouden ondertekenen een intentieverklaring waarin zij afspreken zich in te zetten voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0.

  Lees verder
 6. Siervuurwerk.jpg
  cuachtklogo
  Door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen op 20 januari 2020

  ChristenUnie Achtkarspelen wil alternatief voor algeheel vuurwerkverbod

  Met de huidige ontwikkelingen rondom oud en nieuw, waarbij de roep om een verbod op consumentenvuurwerk steeds luider wordt komt de ChristenUnie met een alternatief voor een algeheel verbod;

  Lees verder
 7. appeltjeschillen

  Betrokken burgers

  ChristenUnie Achtkarspelen komt graag in contact met u als inwoner. Wat leeft er bij u? Wat kan er nog beter in de gemeente? Baanbrekende ideeën?  Laat van u horen. Samen voor een beter Achtkarspelen!

  Lees verder