Start - pagina 3

 1. top5groepsfoto.jpg

  Samen recht doen dáár kiest de ChristenUnie voor met nieuwe verkiezingsprogramma

  Door Toos van der Vaart-Kralt, Klaas Sietse van der Wal, Anita Vellema, Thea van Dekken, Tjidsger Spinder op 8 december 2021

  Als ChristenUnie willen we Achtkarspelen tot bloei brengen door te kiezen voor wat écht telt: samen recht doen. Hiervoor is een herwaardering van onze christelijke wortels - zoals oog hebben voor je naaste - meer dan ooit nodig. In onze maatschappij ligt de focus vaak op de vrijheid van het individu, terwijl individuen vooral tot bloei komen in gemeenschap met de ander. Deze gemeenschap vindt onder meer plaats binnen gezin, school, vereniging, kerk, dorp en land. 

  Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

  (Jeremia 29:7)

  Lees verder
 2. friese vlag.jpg
  douwe.jpg
  Door Douwe van Oosten op 27 oktober 2021

  Taal en identiteit

  Taal is een van de belangrijkste communicatievormen van de mens, taal is een ingewikkeld samenspel van klanken en betekenis. Onze hersenen maken er overuren mee. Klanken en klankcombinaties worden door een fijnzinnig samenspel aaneengeregen tot woorden en zinnen. Het maakt de wereld om ons heen begrijpelijk en als je voor het eerst in Friesland bent, maakt het de wereld onbegrijpelijk want je moet het Fries nog leren.

  Lees verder
 3. omgevingsvisie 8k.png
  cuachtklogo
  Door Webredactie ChristenUnie Achtkarspelen op 21 september 2021

  Gemeente wil inwoners betrekken bij nieuwe omgevingsvisie

  Deze week komt de Gemeente Achtkarspelen met een werkversie van de nieuwe omgevingsvisie. Samen met de mienskip vorm geven aan hoe Achtkarspelen er in de toekomst uit moet gaan zien. Wilt u uw visie delen? U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst.

  Op dinsdag 28 september organiseert de gemeente van 17.00 – 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis te Buitenpost, waar iedereen in gesprek kan gaan over de werkversie en vragen kan stellen.

  Lees verder