Blogs per auteur

 1. buitenpost-gemeentehuis_dsc6213.jpg
  Klaas Sietse van der Wal.jpg
  Door Klaas Sietse van der Wal op 16 maart 2023

  Hoe nu verder met Achtkarspelen?

  Als u een beetje de lokale berichtgeving volgt dan heeft u er waarschijnlijk al iets over gehoord. Gaan we als Achtkarspelen als zelfstandige gemeente verder of gaan we fuseren met buurgemeente Tytsjerksteradiel? Al een aantal jaren werken de gemeenten intensief samen. De meeste ambtenaren werken vanuit de gezamenlijke Werkmaatschappij voor zowel Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel. In deze Werkmaatschappij zit nu net het probleem. De Werkmaatschappij kampt met een hoog ziekteverzuim, veel verloop onder het personeel en medewerkers geven aan dat het geen prettige werkomgeving is. We moeten concluderen dat het zo niet langer gaat. Ook de dienstverlening aan u als inwoner lijdt er onder. Maar hoe dan verder?

  Lees verder

  Labels:

 2. Gezin aan keukentafel met huiswerk
  Anita Vellema VK
  Door Anita Vellema op 27 januari 2023

  Regiovisie Jeugdhulp

  De ChristenUnie heeft de Fryske regiovisie Jeugdhulp met scherpe belangstelling gelezen. De jeugdhulp staat sinds de transitie in 2015 zwaar onder druk en inmiddels is de staatsecretaris alweer bezig de jeugdzorg te hervormen.

  Er wordt ingezet op het voorkomen van jeugdzorg en dat vinden we belangrijk als ChristenUnie. Want problemen die te voorkomen zijn hoef je ook niet op te lossen en dat scheelt veel leed. 

  Maar niet elke afwijking in ontwikkeling of gedrag is direct een probleem. We grijpen vaak te snel in op symptomen en kijken te weinig naar de onderliggende oorzaak. Dat blijkt ook uit het onderzoek "Betrek mij gewoon" 

  Het rapport analyseert de hulpverleningsgeschiedenis van ruim 30 jongeren die in een jeugdzorginstelling terecht zijn gekomen.  Die hadden toen al gemiddeld 10 jeugdzorgtrajecten – van gezinstherapie tot een training ter beheersing van ADHD – achter de rug, waarvan het overgrote deel nauwelijks resultaat had. Wel waren de kinderen ondertussen gemiddeld 9 keer verhuisd en  4 keer van school gewisseld.

  Lees verder
 3. Brandweerauto 3
  Klaas Sietse van der Wal.jpg
  Door Klaas Sietse van der Wal op 27 januari 2023

  Kaderbrief Veiligheidsregio

  De Veiligheidsregio doet belangrijk werk voor ons. Twee week geleden hebben we als raad een bezoek gebracht aan de brandweerpost in Surhuisterveen. Daar hebben we gesproken met vrijwilligers van de posten. Gedreven en vakkundige mensen die voor ons klaar staan. Belangrijk dat ze er zijn en belangrijk dat ze goed hun werk kunnen doen. Dat betekent genoeg mensen, goed opgeleid en goede spullen.

  De Veiligheidsregio is meer dan de brandweer. Ze doen ook veel voor ons op het vlak van crisisbeheersing en gezondheid. Hun kadernota ligt hier nu voor. Wij kunnen ons grotendeels prima vinden in deze kadernota maar we willen twee zaken naar voren brengen.

  Lees verder
 4. twijzelerheide-bord.jpg
  Klaas Sietse van der Wal.jpg
  Door Klaas Sietse van der Wal op 27 januari 2023

  MFA Twijzelerheide

  Als ChristenUnie willen we  een partij zijn van constructief meedenken, niet de tegenstellingen uitvergroten, maar kijken wat ons bindt. Dat proberen we ook ten aanzien van het MFA Twijzelheide te doen. Maar helaas hebben we in de hele gang van zaken toch wel een aantal kritische noten te plaatsen.

  Vijf week geleden zaten we hier ook met elkaar om over het MFA Twijzelerheide te praten. Nu dus weer. De meerderheid van de raad vond het nodig om nog een keer met de omwonden van de voetbalvelden te praten om daarmee zekerheid te krijgen dat er geen bezwaren zouden worden ingediend. Inmiddels hebben we kunnen lezen dat dit niks opgeleverd heeft. En dat mag toch niet verbazen. Het onderliggende rapport vermeldde al dat het bezwaar principieel was en de wethouder  gaf ook aan niks van een aanvullend gesprek te verwachten. Ons verbaasd het in elk geval niet en we hebben in de vorige vergadering dan ook duidelijk aangegeven dat deze gesprekken alleen maar verdere vertraging opleveren. Het is altijd makkelijk om achteraf je gelijk te halen maar hoe moeilijk was het om in te zien dat dit niets zou opleveren. Helaas hebben we hier dus gelijk in gehad. Het gespreksverslag van de avond met de omwonenden is meer dan helder. Met deels plaatsvervangende schaamte heb ik dat verslag gelezen.

  Lees verder
 5. Jongeren buiten.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 20 januari 2023

  ChristenUnie bezorgd over sluiten it Koartling Buitenpost

  Als donderslag bij heldere hemel sluit it Koartling in Buitenpost haar deuren. De ChristenUnie is bezorgd over de voortzetting van de activiteiten die plaatsvinden in het buurtcentrum en stelt vragen aan het college. Maandagavond 23 januari gaat de ChristenUniefractie in gesprek met de jongeren en begeleiders van 't Stationnetje. Hebben zij een plek waar ze terecht kunnen? 

  Lees verder
 6. Bpost station
  Anita Vellema VK
  Door Anita Vellema op 20 januari 2023

  Zienswijze bus concessie 2024-2034

  De bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van het platteland staat duidelijk onder druk.  Vervoersarmoede; niet meer in staat zijn om je te verplaatsen ligt op de loer, met alle gevolgen van dien. 

  Als ChristenUnie zijn we net als alle andere partijen van mening dat elk dorp bereikaar en ontsloten moet blijven en vinden we goed openbaar vervoer heel belangrijk.

  Toch zien we de laatste jaren alleen maar een teloorgang in het openbaar vervoer. Lijnen worden verschraald of geschrapt. In Achtkarspelen hebben we door de verscharling van lijn 13 straks geen rechtstreekse verbinding meer tussen onze dorpen en Leeuwarden. Voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer wordt het dan een hele toer om buiten spitstijden fatsoenlijk naar het ziekehuis te komen of voor de jeugd om op school te komen. Hoe kan dat nu, terwijl we allemaal graag willen en de noodzaak zien van een goed openbaarvervoersnetwerk. 

  Lees verder
 7. Kleingeld.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 18 januari 2023

  Koud en Nieuw

  Allereerst willen we iedereen een goed en warm nieuwjaar wensen! Het is een onzekere tijd en de energierekening is voor sommigen nauwelijks op te brengen. Laatst stond er een stuk van een huisarts in de krant dat er ouderen zijn die de verwarming niet meer aan durven te zetten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.

  Energiecoach behouden

  Veel partijen in de gemeente, waaronder ook wij hebben vragen gesteld over energie armoede. We hebben met steun van andere partijen in de raad ervoor  gezorgd dat de energiecoach niet is wegbezuinigd. Er zijn ook maatregelen van de landelijke en provinciale overheid om inwoners incidenteel te ondersteunen. Er is vorig jaar en dit jaar €1300 voor mensen met een uitkering en de laagste inkomens

  Lees verder
 8. mearapp.jpg
  Toos van der Vaart VK
  Door Toos van der Vaart-Kralt op 16 december 2022

  Cultuurnota út de kûlizen

  Cultuur, wat heb ik daarmee? Cultuur zit overal in en kan verbinding brengen. Het is ook dynamisch want het verandert mee met de tijd, maar tegelijk worden oude waarden bewaard door cultuurvormen. Ik ben opgegroeid in Naarden, net buiten het oude vestingstadje wat een grote betekenis had. Naast dat je er mooi kon wandelen bracht het ook oorlog (wat voor mij als kind  echt een vervanmijnbedshow was)dichterbij door de kanonnen op de vestingwallen en de dikke muren met schietgaten. Dat dit al bijna 350 jaar bewaard is gebleven is bijzonder. Ik vond het zo mooi dat ik nooit uit Naarden weg wilde, maar daar mijn hele leven blijven wonen. Totdat ik een Fries ontmoette en weer in een hele andere cultuur kwam. Met weer andere lang bewaarde bijzonderheden…

  Belangrijk in deze cultuurnota vinden wij de verbindingen, verbinding met alle domeinen. Cultuur die overal in zit en mensen bij elkaar brengt. Het nieuwe: verbinding met hoe kijken we naar het klimaat, duurzaamheid en toegankelijkheid. Maar ook het oude: hoe zorgen we ervoor dat belangrijke gedachten en gebouwen bewaard blijven. Voor het laatste ligt nog wel een taak voor een goed gemeentelijk beleid ten aanzien van beeldbepalende panden en gevels.

  Lees verder
 9. twijzelerheide-bord.jpg
  Klaas Sietse van der Wal.jpg
  Door Klaas Sietse van der Wal op 16 december 2022

  MFA Twijzelerheide

  Een belangrijke avond voor Twijzelerheide. Het gaat ergens om voor het dorp. Al dan niet een MFA  is meer dan stapel stenen. Het gaat om de plek waar de inwoners elkaar ontmoeten. Belangrijk dus. Als ChristenUnie hebben we ook niet voor niks in ons verkiezingsprogramma staan dat ontmoetingsplekken noodzakelijk zijn in elk dorp.

  Des te teleurstellender is het dat we hier te maken met een langslepend proces en dat we op een punt gekomen zijn dat er nog niet genoeg informatie ligt om al dan niet positief over een volledig MFA te kunnen besluiten. De raad heeft 1,5 jaar geleden om een second opinion gevraagd en die ligt er nu pas. In de informatiecarroussel hebben we gehoord dat er vanwege personele problemen vertraging is ontstaan maar dat het onderzoek al in april/mei klaar was. We zijn inmiddels al weer een half jaar verder. En tijd is in dit proces een groot probleem. De leerlingen en de leerkrachten staan te springen om een nieuw gebouw. Dat kan geen verdere vertraging meer dulden. Als ChristenUnie vinden we het dan ook belangrijk dat we vanavond een besluit nemen. Een besluit dat niet tot verdere vertraging voor de scholen leidt. We ondersteunen hun wens om zo snel mogelijk tot een Integraal kind centrum (IKC+) te komen. En ja, dat betekent dat we ons hebben laten klemzetten door te tijd. De tijd die we verloren hebben door te langslepende onderzoeken. En ja we laten ons ook klemzetten door mogelijke bezwaarmakers op de locatie van de voetbalclub. Nogmaals; teleurstellend maar gegeven de omstandigheden kunnen we niet anders.

  Lees verder
 10. Middelbare school
  tjidsger.jpg
  Door Tjidsger Spinder op 6 december 2022

  Perspectief voor jongeren

  Steeds meer Nederlandse jongeren ervaren mentale klachten. Dat blijkt uit onderzoek van statistiekbureau CBS. In 2019 had namelijk bijna 13% van de 18- tot 25-jarigen psychische problemen. Afgelopen jaar was dat ruim 22%. Bijna 10% toename binnen twee jaar dus. Dit probleem bestaat ook in Achtkarspelen.

  Onderzoeksbureau I&O Research meldt dat 25% van de Nederlanders hierover praten moeilijk vindt. Daarom benoem ik graag verschillende digitale en telefonische mogelijkheden voor hulp: jongeren tot 18 jaar kunnen gebruik maken van de Kindertelefoon (kindertelefoon.nl). Voor 18- tot 25-jarigen is telefoonlijn Alles Oké? (allesoke.nl) ontwikkeld. Stichting Chris (chris.nl) is beschikbaar voor deze én oudere leeftijden. Verder kunnen bijvoorbeeld huisartsen en schoolmentoren hulp bieden.

  Lees verder