Fractie

Informatie over de fractie:  

Marten van Kammen

Fractiellid

Douwe van Oosten

Fractievoorzitter

Toos van der Vaart

Fractielid

                                     

Eppie Hooghiemstra

Schaduwfractie

 

Aukje Elzinga - Douma

Schaduwfractie