Eerlijke handel, een kwestie van goed fatsoen

fairtrade
Vellema_Anita_-_vierkant
Door Anita Vellema op 5 oktober 2018 om 09:00

Eerlijke handel, een kwestie van goed fatsoen

Achtkarspelen heeft de ambitie een fairtrade gemeente te worden. Waarom vinden wij dat nu zo belangrijk?

Toen de ChristenUnie in 2017 de raad met onze motie fairtrade van dit belang wisten te overtuigen, waren we blij met de meerderheid voor dit onderwerp. Nu de motie door het college in een raadsvoorstel tot uitvoering wordt gebracht zijn we opnieuw blij door de samenwerking en goede aanvullingen op dit raadsvoorstel door CDA en FNP. “Mei inoar trochpakke” is wat de ChristenUnie betreft niet voor niets de slogan van het coalitieakkoord. We trekken zo eerlijke handel graag breder naar (biologische)streekproducten en anderszins maatschappelijk verantwoorde producten.

Fairtrade is natuurlijk veel meer dan een mooi bordje op de gevel van het gemeentehuis.

Voor ons gaat het over recht doen aan de samenleving en schepping. Recht doen is ook eerlijke handel  met oog en zorg voor medemens en milieueffecten. Niet alleen ver weg voor boeren in Zuid Amerika, maar juist ook dichtbij. Lokaal inkopen en het gebruik van streekproducten zorgt naast een steviger lokale economie ook voor verbetering van het milieu. Voor producten die lokaal worden geproduceerd is immers veel minder vervuilend vervoer nodig.

Klimaatverandering, luchtvervuiling, grondstoftekorten: de kwaliteit van het leven staat op het spel. Niet alleen voor mensen in derde wereld landen, die voor een habbekrats ons voedsel produceren, ook wij zullen er hier de gevolgen van ondervinden. Er moet recht gedaan worden aan de waardigheid van het leven van iedereen: jong en oud, arm en rijk, ver weg en dichtbij.

Wat gaat dat kosten en wat levert het op? Voor de ChristenUnie wegen de positieve effecten vele malen zwaarder dan de geringe kosten die de gemeente hiermee maakt, want hoe bereken je positieve effecten op het milieu? Wat is het effect van bewustwording? Zoveel mogelijk lokaal inkopen? Positieve invloed op gezondheid en welzijn van mensen? Daar hebben niet alleen ondernemers en inwoners van Achtkarspelen voordeel bij. Maar wanneer mensen elders op de wereld meer verdienen en een beter leven kunnen leiden, zou dit in theorie kunnen leiden tot minder noodzakelijke ontwikkelingshulp of migratie. 

Zo zijn er legio voorbeelden van voordelen die een samenleving waarin recht wordt gedaan opleveren, maar daarvoor is de plaats in deze spreekbuis te kort.

Volgens de PVV is fairtrade echter alleen maar een verdienmodel en sussen we hiermee ons eigen geweten.

Ik zeg gelukkig hebben we geweten gekregen om de kern van eerlijke handel te vatten: bewustwording en goed fatsoen. Instrumenten om recht te doen. Eventuele misstanden en cynisme mogen geen reden zijn om dan maar helemaal te stoppen met de goede zaak, maar die dienen we door toepassing van recht te bestrijden. Verbetering begint niet verheffend, groots en meeslepend. Ze komt van onder op uit de samenleving. Verbeter de wereld, begin bij jezelf, lokaal in dit geval.

Deel dit bericht

Labels: , , ,