Voortschreidend inzicht

Gemeenteraad
Vellema_Anita_-_vierkant
Door Anita Vellema op 28 februari 2018 om 15:00

Voortschreidend inzicht

Met `ik had geen gelijk` verdien je meer respect dan met ` ik zei het toch?`
Een wijze les voor mij als nieuwkomer in de politiek.

De praktijkvoorbeelden werden mij op een presenteerblaadje aangeboden door de gemeenteraad tijdens de ophef over precariobelasting.
Als gemeenteraadslid vertegenwoordig je de inwoners van Achtkarspelen.

Je zit er dus niet voor jezelf. Fracties maken keuzes met de beste bedoelingen voor de burger. Zoals de precariobelasting.
Achteraf blijkt dat deze keus dusdanig financiële gevolgen heeft voor de burger dat je daar niet achter kan staan.

Dat was en is niet de intentie van de heffing.
Een meerderheid die voor stemde in 2014 wil daarom nu de belasting terug draaien en zeggen daarmee “ ik had geen gelijk “
Dat wekt mijn respect op en is passend voor de partij waarvoor ik gekozen heb.

Dienend en bescheiden, maar wel met een duidelijke visie op onze samenleving.

Maar in een wereld waarin mensen steeds minder op lijken te hebben met religie en polariserend populisme de boventoon voert, stel je jezelf kwetsbaar op.
Toch voel ik me gesterkt in de keuze voor de CU. Onze cultuur is gebouwd op christelijke normen en waarden. Dat heeft veel goeds gebracht en daar waar dingen achteraf beter hadden gekund, mogen we met voortschrijdend inzicht oprecht zeggen “ ik had geen gelijk“
Er zit kracht in kwetsbaarheid, de moed om dit te erkennen en de bereidheid er van te leren is sterker dan de loze krachttermen van het populisme.
Deze les geldt niet alleen voor mij als schaduwfractielid. Elke volksvertegenwoordiger is verplicht om kritisch naar zichzelf te blijven kijken en oog en oor te hebben voor inbreng van de burger.
Daarom is een van de speerpunten van de CU om burgers in een vroeg stadium actief bij plannen van de gemeente te betrekken.

Zo kunnen we constructief samenwerken aan een goede samenleving en
worden dorpen achteraf niet geconfronteerd met onaangename verassingen als een co – vergister in de achtertuin.
Inmiddels heeft ook voortschrijdend inzicht over de co-vergister in Kootstertille mensen wakker geschud. Met de kennis van nu zou men toen andere keuzes hebben gemaakt.
Toegeven dat het anders had gemoeten en hier ook naar handelen verdient meer respect dan je oren sluiten voor waardevolle inbreng van burgers. Mensen die gevolgen van gemeentelijke besluiten ondervinden. Hopelijk dat ook de politici verantwoordelijk voor het leerlingen en WMO vervoer deze raad ter harte nemen.
Het gaat om onze inwoners. Daarom gaat de Christen Unie voor duurzame en vruchtbare
samenwerking komende raadsperiode. U ook?

Deel dit bericht

Labels: , ,