Menno Jan Dijkstra

Over Menno Jan Dijkstra

Mijn naam is Menno Jan Dijkstra en ik ben 31 jaar. Sinds januari 2016 ben ik samen met mijn vrouw Julia en onze drie kinderen woonachtig in de gemeente Achtkarspelen. Nu we hier alweer een tijdje wonen, wil ik mij inzetten voor de inwoners van de gemeente Achtkarspelen. Al enige jaren ben ik geïnteresseerd in de lokale politiek en als christen wil ik dat graag vorm geven door mij in te zetten voor een christelijke politieke partij.

Christen-zijn betekent voor mij ‘omzien naar de ander’ en de ander ‘recht doen’. De ChristenUnie is er voor mensen uit de hele breedte van de samenleving. Ik vind het belangrijk dat we als christenen oog hebben voor elkaar en voor de samenleving en de noden om ons heen, maar ook voor de schepping. De ChristenUnie Achtkarspelen geeft hier concreet handen en voeten aan door op het niveau van de lokale politiek zich in te zetten voor de zorg, mensen in armoede, klimaat, milieu, godsdienstvrijheid en nog veel meer. Kortom: gerechtigheid, een dienstbare samenleving, een dienstbare overheid, geloofsvrijheid en waardevol leven staan hierbij centraal. Door middel van deze bestuursfunctie wil ik daar een bijdrage aan leveren.

Wij zijn als gezin lid van de Christengemeente in Buitenpost. In het dagelijks leven ben ik als jurist werkzaam vanuit mijn eigen juridisch adviesbureau JURIN op het gebied van het bestuursrecht. Voor verschillende bestuursorganen handel ik bezwaar- en beroepszaken af.

Ik hoop u graag eens te ontmoeten!