Wethouder

Over Margreet Jonker

Wethouder Margreet Jonker is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden: sociaal domein, duurzaamheid en recreatie en toerisme.

e-mail: m.jonker@achtkarspelen.nl

Verantwoordelijkheden

De wethouder is verantwoordelijk voor de volgende werkgebieden (portefeuille):

 • Sociaal Domein
 • Jeugd- en dorpenteams/WMO
 • Duurzaamheid
 • Volksgezondheid
 • Caparis SW Fryslân

Nevenfuncties op grond van het wethoudersambt

 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap "De "Marrekrite (jaarlijks 10 uren/niet betaald)
 • Lid Algemeen Bestuur Sociale Werkvoorziening Fryslân (6 bijeenkomsten per jaar/niet betaald)
 • Lid Bestuurscommissie Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Fryslân (4 bijeenkomsten per jaar/niet betaald)
 • Bestuurslid Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân (6 bijeenkomsten per jaar/niet betaald)
 • Lid AB GR werkmaatschappij 8KTD (3 a 4 bijeenkomsten per jaar/niet betaald)
 • Bestuurslid Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (niet betaald)