Mensen

Aangenaam!

 • Toos van der Vaart-Kralt, Buitenpost

  En nu is het dan mijn beurt, ik ben Toos van der Vaart, ik ben getrouwd en we hebben vijf kinderen, die allemaal de deur uit zijn. Ik werk in het team verpleging en verzorging in Twijzel en Twijzelerheide en doe dit met veel plezier. Hoewel het de laatste jaren wel iets minder is omdat de tijden heel vast omlijnd zijn, wat lastig is als je met mensen werkt. Ik sta op nummer één van de ChristenUnie Achtkarspelen en daar moest ik wel even aan wennen. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. We hebben een fijn team met zeer uiteenlopende kennis en vaardigheden. Dat is heel waardevol en dat is ook wat wij van alle mensen vinden. Niemand is minder, niemand is meer is een liedje van Elly en Rikkert en daar geloven wij ook in. Iedereen is van waarde en ook iedereen is belangrijk. Daar hopen wij de komende vier jaar in te investeren en dat willen we samen doen. Niet alleen met elkaar als fractie maar ook met de inwoners, vooral door te luisteren. En door het gevoel terug te brengen dat we samen de gemeente zijn. Als er initiatieven zijn dan moet er zoveel mogelijk mee gewerkt worden en samen kijken naar mogelijkheden en kansen in plaats van belemmeringen. Regels zijn nodig en goed, maar er moet ook gekeken worden naar de bedoeling van een regel en of het doel bereikt wordt. De regels zijn er voor de mensen en niet andersom. Als ChristenUnie willen we doen wat ons vanuit de bijbel is opgedragen: recht doen en nederig de weg te gaan van onze God.

 • Eppie Hooghiemstra, Drogeham

  Ik ben Eppie Hooghiemstra, 46 jaar en ik woon in Drogeham. Ik ben getrouwd en heb een twee zoons en twee dochters. Ik heb twintig jaar gewerkt als bankier in de zakelijke markt. Op het moment ben ik werkzaam als acquisiteur voor een accountantskantoor.

  In ondernemingsland is het bijzonder om te zien hoeveel er ‘ver-algemeend’ is.
  Daarmee wil ik zeggen dat veel ‘klanten’ niet meer als eigen unieke personen of bedrijven worden bezien maar meer als partijen die in processen moeten passen. Het niet binnen de lijntjes passen, leidt tot problemen.

  Hoe krijg je iets dat niet binnen de lijntjes pas er toch binnen? Dan komt het aan op wilskracht, gedrevenheid en mijn inziens hart voor onze naaste.

  Wat kan het dan mooi zijn als dat er is. Als door maatwerk te leveren het gevoel boven water komt van ‘wat fijn dat dat ze dat voor mij hebben geregeld’.

  Ik zou mij graag meer inzetten om gemeente en bewoners/bedrijven bij elkaar te krijgen en er zorg voor te dragen dat wenselijke situaties voor beide partijen niet aan onze neus voorbijgaan omdat ze niet passen in systemen. Want dan zijn systemen geen middel meer maar een doel!

  Van jongsaf aan heeft de politiek mij altijd al geinteresseerd.

  Nu ik in de politiek ben gestapt vind ik het een uitdaging doelen te realiseren die we als ChristenUnie, maar ook als College(partij ) graag zouden zien gerealiseerd. Zoals het behouden van ondernemingen in onze gemeente en daarmee dus ook werkgelegenheid. Of de bouw van woonvoorzieningen voor ouderen op de dorpen in onze gemeente. Dit laatste vooral ook om ouderen niet uit hun vertrouwde omgeving weg te halen maar ook om het persoonlijke contact met familie, buren het dorp te behouden.

  Als ChristenUnie vinden wij het erg belangrijk om persoonlijke aandacht te hebben voor onze gemeente. Jong en oud, ondernemend of niet.


  De ChristenUnie komt op voor de waarde van het leven, voor een dienstbare samenleving en voor geloofsvrijheid. Vanuit deze waarden wil ik laten zien hoe ook mijn geloof onze politieke visie op de mens en de samenleving kleurt.

 • Douwe van Oosten, Buitenpost

  Mijn naam is Douwe van Oosten, geboren op 4 mei 1959; al meer dan 25 jaar ben ik samen met Gerda en we hebben een zoon Gerrit.

  Ik heb lange tijd in de ICT-sector gewerkt, en met groot plezier want ik heb veel werkzaamheden thuis kunnen verrichten en ik was redelijk flexibel in het indelen van mijn tijd. Als ICT-consultant heb ik bijna alle wegen van Nederland gezien, en dus ook alle files; dat was een minder aspect van mijn werk. Op dit moment probeer ik mijn beroepsleven een andere richting op te sturen, want ik wil eigenlijk niet meer werkzaam zijn in de ICT-sector.

  Het inzetten voor de maatschappij is mij eigenlijk wel met de paplepel ingegeven, je leeft niet alleen op de wereld en niemand heeft het recht om een oordeel over een ander te vellen als je de omstandigheden niet kent. Je moet je verdiepen in de situatie van anderen, wil je iets voor een ander kunnen betekenen.

  Eigen verantwoordelijkheid is iets wat ik belangrijk vind; mensen zullen ook eigen initiatief moeten ontplooien om hun eigen omstandigheden te verbeteren, juist eigen initiatief geeft je ook zelfwaarde. Kwetsbare mensen die dat niet kunnen, daar moet de politiek voor staan. Ook moeten we meer betekenen voor de biodiversiteit op onze aarde.

  Christelijke politiek komt op voor de kwetsbare mensen in de maatschappij, Christelijke politiek beschermt het leven op aarde in al zijn vormen. En Christelijke politiek denkt niet marktgericht maar oplossingsgericht, Marktwerking vind ik een van de grootste jeukwoorden in onze huidige tijdsgeest. En daarom zet ik mij ook in voor de Christenunie.

  Met deze instelling wil ik mij voor de komende jaren weer inzetten voor de gemeenschap in Achtkarspelen; met inzet en met humor.

 • Anita Vellema-Plazier, Kootstertille

  Langs deze weg stel ik mij graag aan u voor als nieuwe kandidaat op de kieslijst voor de komende raadsverkiezingen. Mijn naam is Anita Vellema, 33 jaar en getrouwd met Eelke. Samen zijn we ouders van 3 kinderen en pleeggezin voor kinderen die om wat voor reden dan ook al dan niet tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Daarnaast werk ik parttime in de financiële administratie.

  Vanaf de middelbare school ben ik politiek betrokken en destijds was ik actief in de jongerenraad van Achtkarspelen. Ik sta op de kieslijst omdat ik graag iets bijdraag aan een betere en inclusievere samenleving. De politiek staat te ver van de burger en is soms te ingewikkeld. Dat zie ik graag anders. Als fractielid van de ChristenUnie in Achtkarspelen wil ik verbinding zoeken tussen alle mensen in de gemeente en de politiek dichter bij de burger brengen.

  Begrip en waardering voor gezond en ziek, jong en oud, hoog en laag opgeleid, gelovig of seculier. Iedereen, niemand uitgezonderd telt mee en is waardevol. Zorg, respect en aandacht voor elkaar en de schepping, zijn belangrijk voor een samenleving waarin iedereen zich thuisvoelt. Deze waarden probeer ik vorm te geven in de politiek, geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus. 

  Vakmanschap en ervaring moet meer en beter op waarde geschat worden en het stimuleren van burgerinitiatieven moet worden vergroot en ondersteund. De samenwerking met de burger moet actief worden opgezocht door mensen in een vroeg stadium te betrekken bij plannen van de gemeente. Het is namelijk de burger die de gevolgen van de besluiten van de raad en het college ondervind.

  Daarom moeten burgers er op kunnen vertrouwen dat de overheid er voor hen is, luistert naar de burger en hen bijstaat waar nodig.

  Laten we samen zorgen dat er in Achtkarspelen niemand buiten de boot valt. Ik geloof in een inclusieve samenleving, waarin iedereen waardevol is en geef mijn geloof een stem in Achtkarspelen!

 • Klaas Sietse van der Wal, Buitenpost

  Onze lijsttrekker, Toos van der Vaart, heeft alle kandidaten op de lijst gevraagd om zich middels een Facebookbericht voor te stellen. Vandaag aan mij, Klaas Sietse van der Wal, de eer.
  Ik ben 39 jaar. Ik ben getrouwd en vader van 3 kinderen. Ik woon inmiddels 10 jaar in Buitenpost. Daarvoor hebben we ook 5 jaar gewoond in Surhuisterveen, zodat ik in totaal zo’n 15 jaar woonachtig ben in Achtkarsp...elen. Naar mijn idee een prachtige gemeente waar ik graag (race)fietsend en hardlopend van geniet. In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als teamleider bij de RUD Drenthe. Dit is een organisatie die namens de gemeenten in Drenthe milieutaken uitvoert. Het gaat dan bijvoorbeeld om milieuvergunningen en het uitvoeren van milieucontroles bij bedrijven.
  Politiek heeft altijd wel mijn interesse gehad maar ik ben tot nu toe niet politiek actief geweest. Daar gaat nu dus verandering in komen. In de wetenschap dat het altijd beter kan ben ik van mening dat wij ontzettend dankbaar mogen zijn met de manier waarop wij als inwoners van dit land samen bepalen hoe het er hier aan toe gaat. De ChristenUnie heeft een heldere boodschap als het gaat om hoe het hier nog wat mooier kan en op een aantal plekken domweg beter moet. De verkiezingsslogan “Wij geloven in de toekomst!” straalt vertrouwen, hoop en optimisme uit als het gaat om het verder bouwen aan Achtkarspelen. Ik draag daar graag een steentje aan bij. Meer weergeven
 • Kandidaat nummer 6 Rick Hoksbergen, Buitenpost

  Graag wil ik mij voorstellen, als nummer 6 op de kieslijst van de CU Achtkarspelen. Mijn naam is Rick Hoksbergen, ik ben 42 jaar en woon sinds 2009 in Buitenpost. Van oorsprong kom ik uit Kampen. Ik heb 3 kinderen in de leeftijd van 18 tot 11 jaar. Mijn vriendin Dorien heeft 3 kinderen in de leeftijd van 12 tot 7 jaar, mijn bonuskids.
  Ik ben werkzaam bij Alfa Accountants en Adviseurs, als adviseur voor agrarische ondernemers. Het mooie van deze sector is voor mij de aansluiti...ng met mijn historie, maar ook het rentmeesterschap. De agrarische sector is heel belangrijk voor ons dagelijks brood, maar ook voor het behoud van de grond en het landschap. We hebben het immers in bruikleen en moeten er voor zorgen dat ook toekomstige generaties er nog mee verder kunnen.
  De bedrijven waar ik kom bevinden zich hoofdzakelijk in Friesland en Groningen. Ik kom dan ook geregeld ervaringsdeskundigen tegen met aardbevingsschade. Dan knaagt bij mij de eigen verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben. De overheid kan de gaskraan een beetje dicht draaien, maar hebben we zelf al overwogen om zelf geen gas meer af te nemen? Deze vraag houdt mij veelvuldig bezig. Dat is ook de reden dat mijn volgende auto een zuiver elektrische auto zal worden.
  Deze kernwaarden wil ik ook graag inzetten binnen de CU. Oog voor ondernemerschap en aandacht voor ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik vind het een mooie uitdaging om dit in de lokale politiek in te zetten. Dit in combinatie met de christelijke levenshouding en goed rentmeesterschap.

 • Kandidaat nummer 7 Yositha van der Sluis, Buitenpost

  Als nummer 7 op de lijst stel ik me ook graag aan u voor; Mijn naam is Josytha van der Sluis Alkema, in '72 geboren en getogen op de Friese klei, maar inmiddels al jaren geworteld in de prachtige Fryske Walden! Ik ben getrouwd met Eise, we zijn Gezegend met 3 tieners. Naast de zorg voor ons gezin ben ik altijd in verschillende bestuurlijke functies actief geweest. Op dit moment ben ik als vrijwilliger betrokken bij het jeugdwerk in onze kerkelijke gemeente. Daarnaast werk ik ...als HRM adviseur voor ROC Friese Poort op de vestiging Leeuwarden/ Dokkum. In deze baan adviseer ik op uiteenlopende vraagstukken rondom personele zaken en begeleid en train ik medewerkers,managers en directie bij veranderingstrajecten. Zoals het vinden van de juiste docenten voor het vormgeven van het MBO praktijkleren op locatie. Een zeer boeiende werkomgeving waarin ik keer op keer "de neuzen niet dezelfde kant op wil krijgen maar de neuzen naar elkaar toe help te brengen". Daardoor draag ik op mijn manier bij tot de goede voorbereiden van waardevolle en wendbare studenten voor bedrijven en instellingen in de regio. Geloven in ontwikkeling, ieders talenten maar ook blijven leren van elkaar is naar mijn idee een opdracht die iedere bewoner van Achtkarspelen op zn eigen manier invulling kan geven. Vanuit ieders rol en plek kun je een bijdrage leveren en waardevol voor een ander en/of jezelf zijn. Maar ook het brengen van verbindingen tussen mensen, culturen en achtergronden waar dit normaal misschien wel eens lastig lijkt is een uitdaging waaraan de CU een bijdrage wil leveren. Voor de CU is het nemen of helpen nemen van deze verantwoordelijkheid van grote waarde, wij geloven in het unieke Talent van iedere inwoner. De CU wil heel concreet dat het onderwijs voor jongeren en volwassenen voortdurend afgestemd wordt op de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Waarbij de nadruk voor de CU ligt om gericht aandacht te hebben voor het faciliteren en aanmoedigen van vakmanschap en ondernemerschap. Het geloof een stem geven vergt moed en lef om verantwoordelijkheid te nemen maar ook om aanspreekbaar te durven zijn op deze verantwoordelijkheden. Daaraan wil ik helpen bijdragen. Ik wens onze lijsttrekker Toos ontzettend veel energie voor de komende tijd, zij geeft geloof een stem, uw stem krijgt zij toch ook?

 • Kandidaat nummer 8 Sytse Wybenga, Kootstertille

  Omdat ik nieuw ben op de verkiezingslijst van de Christenunie in Achtkarspelen wil ik mij even voorstellen. Ik ben Sytse Wijbenga ik ben 43 jaar en ik woon in Kootstertille. Ik ben getrouwd met Evelien en wij hebben vier dochters in de leeftijd van 10 tot 17 jaar. Ik ben ondernemer, missionair werker en geestelijk verzorger. Tot nu toe ben ik niet echt politiek betrokken geweest, maar ik heb de politiek van een afstandje wel gevolgd. In de afgelopen jaren heb ik mij herhaaldelijk afgevraagd of ik niet meer politiek betrokken zou moeten zijn. Maar ja, waar haal je de tijd vandaan en waar begin je. Afgelopen najaar raakte ik in gesprek met Anita Vellema en zo kwam van het een het ander.
  Met mijn plek op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil ik mijn geloof een stem geven en laten zien dat ik wil meewerken aan een samenleving waar mensen er niet alleen voor staan en kunnen vertrouwen op een overheid die mensen ondersteunt wanneer dat nodig is. Zo wil ik eraan meewerken om Gods liefde een plek te geven in de gemeente Achtkarspelen.