Programma

Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma te lezen.

Klik hier voor een beknopt overzicht met standpunten.

Speerpunten CU Achtkarspelen gemeenteraadsverkiezingen 2018

Wij geloven in onze toekomst!

Sociaal Domein

  • Beschut werk goed organiseren en belonen, iedereen telt mee en is waardevol!
  • Ondersteuning chronisch zieken en mantelzorgers

Burgerparticipatie

  • Burgers actief opzoeken en mee laten denken over wat hun raakt.

Duurzaamheid

  • Duurzaamheid stimuleren met een loket in de gemeente en hulp bij aanvragen duurzaamheidslening
  • Biodiversiteit terug brengen

Veiligheid

  • Waar nodig handhaven. Hard met een hart.

Minima

  • Kinderen kunnen meedoen aan sport en schoolactiviteiten en schoolreisjes
  • Alle kinderen halen een zwemdiploma

Leefbaarheid

  • Zoveel als mogelijk voorzieningen en verenigingsleven in ieder dorp
  • Minimaal een dorpshuis of ontmoetingsplek in ieder dorp