Programma

Korte samenvatting van het programma

ChristenUnie Achtkarspelen maakt zich sterk voor:

  • de verdere professionalisering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) om adequaat te kunnen inspelen op de decentralisatie van de Jeugdzorg;

  • het goed regelen van de jeugdzorg door de gemeente;

  • actieve promotie van Burgernet in het belang van de veiligheid van de burger;

  • grondige aanpak van de drugs- en alcoholproblematiek;

  • de bouw van duurzame en levensloopbestendige woningen;

  • inzet van lokale ZZP-ers bij gemeentelijke opdrachten;

  • eenduidige hulp aan gezinnen in probleemsituaties door middel van 1kind-1gezin-1plan;

  • duurzaamheid en gebruik van groene energie, de gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Wilt u het volledige programma lezen klik hier