Christenunie Achtkarspelen stelt vragen over mogelijke containeroverslag

skuleboarch.jpg.1000x1000_q95woensdag 22 februari 2017 19:38

Schriftelijke vragen containeropslag Skûlenboarch

Datum: 22 februari 2017

Betreft: mogelijke vestigingsplaats containeroverslag


Geacht college,

Gedeputeerde staten van Friesland zullen met een voorstel komen voor een containeroverslag, deze overslag moet een transferium worden tussen het vervoer op het water en over het land. Het zou hierbij gaan om 16.000 containers per jaar. Een van de plekken die genoemd worden is Skûlenboarch, deze mogelijke locatie wordt genoemd in een rapport naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door het bureau Panteia in Zoetermeer.

Het zou mooi zijn als Skûlenboarch voor deze overslag in aanmerking zal komen, voor de “natte” bedrijvigheid alswel voor de algehele werkgelegenheid in de regio.

Derhalve heeft de Christenunie de volgende vragen:

  1. Is de gemeente Achtkarspelen op de hoogte van het voornemen een containeroverslag te bouwen in de provincie Fryslan met als mogelijke locatie Skûlenboarch;

  2. Zo ja, is de gemeente, al dan niet in samenwerking met onze preferente partner Tytsjerksteradiel, voornemens actief de locatie Skûlenboarch bij de provincie onder de aandacht te brengen als de juiste locatie?

Hoogachtend,

Christenunie Achtkarspelen

Douwe van Oosten

« Terug

Oudere nieuwsberichten > 2017 > februari

Geen berichten gevonden