Consultatiebureaus

vrijdag 13 januari 2017 08:13

Ja, alles wat verdwijnt uit een dorp voelt als achteruitgang en dat wil je niet. En wat weg is komt niet weer terug. Die gedachte begrijpt de ChristenUnie en ook dat het als een verlies voelt, als er consultatiebureaus gaan verdwijnen. Maar soms komen er wel andere dingen voor terug. De kosten van in elk dorp een consultatiebureau zijn hoog en zeker als je het ziet in verhouding tot het aantal bezoekers. Verder is het bijna overal zo dat het consultatiebureau niet naast de deur is.

De rekenkamer heeft ook onderzocht dat Achtkarspelen met twee consultatiebureaus hetzelfde doel bereikt. In vergelijking met andere gemeenten heeft Achtkarspelen bovenmatig veel bureaus. Verder is het ongeveer drie keer per jaar gedurende vier jaar, dat ouders het consultatiebureau bezoeken. Is dat geld dan niet beter te besteden? De ChristenUnie denkt van wel. Leefbaarheid is belangrijk, maar een consultatiebureau heeft niet als doel dorpshuizen open te houden. Dorpshuizen zijn wel belangrijk, zeker in deze tijd waar soms eenzaamheid is en mensen behoefte hebben aan contacten. Dan zou de ChristenUnie dat geld liever in het dorpshuis steken, dat dan vaker open kan en waar je vaker dan drie keer per jaar een ontmoeting tussen jonge ouders kunt organiseren. Denk aan een Heit en Mem café, waar vragen over voeding, opvoeding en gezondheid besproken kunnen worden. En natuurlijk zal het mogelijk zijn voor mensen die echt niet kunnen reizen dat hierin voorzien wordt.

Ook lazen we in de enquête dat men het jammer vindt als er steeds een andere verpleegkundige/arts is, dat wordt dan misschien beter. Ook verwachten we dat er dan meer keuze is om op een tijd te gaan die de ouder(s) het beste uitkomt. Als het echt nodig is kan het geregeld worden dat de consultatieverpleegkundige een huisbezoek brengt. De ChristenUnie wil wel minimaal drie consultatiebureaus open houden om zo een spreiding tussen de verschillende dorpen te realiseren en de reistijd te beperken.

Al met al vindt de ChristenUnie dat het openhouden van drie consultatiebureaus verdedigbaar is. Voor de kleinere dorpen moeten we dan wel kijken waar qua voorzieningen meer behoefte aan is. Zo hopen we, ondanks een grotere afstand naar het consultatiebureau toch de leefbaarheid te vergroten. We wensen iedereen veel heil en zegen toe dit nieuwe jaar! 

« Terug

Oudere nieuwsberichten > 2017 > januari

Geen berichten gevonden