Vroeger was alles beter

allesbetervrijdag 18 november 2016 09:00

Vroeger alles beter?

Veel mensen kunnen niet mee komen in de vaart der volkeren.

Voor hen is wat geldt als maatschappelijk succes onbereikbaar geworden en zij voelen zich vervreemd van een politiek-bestuurlijke elite die de problemen van hun wereld niet kent, erkent en onderkent.

Het onbehagen uit zich in verharding van de samenleving, ik-cultuur, geen respect, zorgen over maatschappelijke problemen, onveiligheid en zorgen over de politiek die niet luistert en problemen niet aanpakt.

Men denkt niets aan de situatie te kunnen veranderen en vertrouwt dat ook de politiek en overheid niet toe.

Gevoelens van machteloosheid over de huidige situatie en een 'gouden gloed' over het verleden leiden ertoe dat een meerderheid vindt dat vroeger alles beter was.

Gezamenlijke opdracht.

Feitelijk is de overheid op vele manieren verweven met ons alle­daagse bestaan.

De overheid speelt een belangrijke rol en is in zekere zin overal om ons heen, of we dat nu leuk vinden of niet.

Minder overheid betekent meer maatschappelijke verant­woordelijkheid voor ons allemaal.

We dragen een eigen verantwoordelijkheid voor de samen­leving en moeten daarin ook gestimuleerd worden.

De overheid is niet overbodig maar richt zich meer op ondersteuning.

Een motto van de CU is: “Goed bestuur, dicht bij de burger,”.

Dit juist voor mensen die niet mee kunnen komen in de vaart der volkeren, zich machteloos voelen en denken de situatie niet te kunnen veranderen.

Herkent u dat en wilt u verandering, neem dan contact met ons op en we gaan samen aan de slag.

De ChristenUnie geeft u een toekomstgerichte oplossing door met u samen te willen werken.

Zo wordt de toekomst beter!

Het sociale gezicht van de gemeente moet voorop staan.

Bij bezuinigen moeten de kwetsbare groepen worden ontzien.

Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen, daarom is extra aandacht nodig voor die gezinnen.

De CU heeft veel respect voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs, onderwijzers die het onderwijs handen en voeten geven in een overvolle klas. De CU vindt dan ook dat zij goede voorzieningen moeten hebben.

De CU wil dat bij gebruik van drugs en alcohol op straat streng wordt opgetreden, het geeft veel overlast en signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.

Het is van groot belang dat u betrokken wordt bij de veiligheidsproblemen, het stellen van prioriteiten en bij de oplossing daarvan.

Dat de politie contact met u opneemt als u melding maakt van overlast of crimineel gedrag en dat u geïnformeerd wordt over de resultaten.

Vroeger alles beter? Nee, wel anders, maar door samen te werken kan veel worden bereikt.

Marten van Kammen

« Terug

Oudere nieuwsberichten > 2016 > november

Geen berichten gevonden