Uitnodiging voor het gebed voorafgaand aan de raadsvergadering

samen bidden.jpgzaterdag 08 december 2018 13:30

Op donderdag 22 november klonk het ambtsgebed voor de laatste maal in de Raadszaal van Achtkarspelen nadat een meerderheid voor het initiatiefvoorstel van de FNP en VVD tot afschaffing ervan had gestemd.

Als Christenen weten wij ons afhankelijk van God onze Heer en daarom is het gebed voorafgaand aan de raadsvergadering voor ons onmisbaar. Dit kunt u in uw privé omgeving doen, waarin u het werk van de raadsleden en het college opdraagt aan de Heer. Als fractie willen wij u uitnodigen om dit samen te doen. Ter bemoediging, ter bezinning en om Gods zegen te vragen.

Een kwartier voorafgaand aan iedere raadsvergadering zal de mogelijkheid om in gebed te gaan geboden worden in een beschikbare ruimte in het gemeentehuis.

De eerstvolgende raadsvergadering is op 13 december 20:00. Om 19:45 bent u van harte welkom om met elkaar te bidden voor het welzijn van onze gemeente.

We benadrukken het open karakter van het gebed en de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Iedereen is welkom, ongeacht politieke voorkeur, levensbeschouwing of reden van aanwezigheid bij de raadsvergadering.

Hartelijke groeten,

Namens de ChristenUniefractie Achtkarspelen

Toos van der Vaart-Kralt

« Terug