Aan de slag!

zacharia 7:9-10donderdag 06 september 2018 15:49

De vakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een periode van rust
of juist activiteit, maar even anders dan de gewone routine. Wat zijn er mooie dingen te zien in de
natuur, hoe groots is Gods schepping, in Nederland of waar ook. Je ziet
ook bijzonder mooie foto’s voorbijkomen en het is goed daarvan te genieten. Daarnaast zijn er
mensen die extra eenzaam zijn in de vakantie, omdat kinderen, buren of hulpverleners weg zijn. Dan
is het ook goed dat dingen weer opgepakt worden.

Vanavond is de eerste vergadering weer. We beginnen om 19.00 uur met een extra raadsvergadering over het bestemmingsplan Lauwerskwartier tweede fase, vanwege het staken van de stemmen op 19 juli j.l.
De verwachting is dat deze rond 19.30uur weer afgelopen is en dan hebben we aansluitend onze
fractievergadering in het gemeentehuis.

We bereiden dan de vergadering van 20 september voor.
Verder zullen we de ingekomen stukken bespreken en natuurlijk Gods zegen vragen voor het
komende seizoen, waarin we ons willen laten zien als Christelijke partij. Daarbij laten wij ons leiden door het evangelie.

Hoe maken we een vertaalslag tussen de wijsheid uit het evangelie naar de politiek in de huidige tijd?

Een voorbeeld hiervan is Zacharia 7 vers 9 en 10. Dat zal onder meer blijken uit de zorg
voor de schepping, maar ook dat de dingen goed geregeld zijn voor alle mensen uit onze gemeente,
ook zij die moeite hebben met rondkomen, taalvaardigheden, moeite met de digitale wereld,
problemen door chronische ziekte of ouderdom.

Er is nog een extra raadsvergadering en wel op 11 september. Dan wordt de concept profielschets voorgelegd aan de raad ter vaststelling en aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Genoeg te doen dus, maar we gaan ervoor!

Mocht u daarbij zaken aan ons willen voorlegggen of denkt u met uw expertise een bijdrage te kunnen leveren aan de politiek en samenleving, schroom dan niet om langs te komen bij één van onze fractievergaderingen of anderzins contact op te nemen!

 

« Terug