Vakantie

natuurwoensdag 25 juli 2018 17:40

Nu de fractie de laatste zaken voor het zomerreces heeft afgerond is het tijd voor vakantie. Een tijd van bezinning en rust na een druk en bewogen politiek jaar. Een tijd waarin we even stil kunnen staan bij de gebeurtenissen van de afgelopen periode en tegelijk vooruit proberen te denken voor de tijd die komen gaat.

Na een enerverende en ook mooie campagne kwamen de verkiezingen en daarop volgden de onderhandelingen over het coalitieakkoord. Voor ons als fractie waren dit intensieve weken, waarin we harde noten hebben moeten kraken.

Moeilijke keuzes voor ons als ChristenUnie, waarin we meer dan eens ons zelf hebben moeten afvragen of we bereid zijn deze keuzes te maken. Daarin is de leiding van onze Heer onmisbaar geweest. Meer dan eens hebben wij deze dilemma’s voorgelegd in gebed. Moeten wij als Christenen weglopen voor onze verantwoording om het verschil te kunnen maken op vele thema’s die ons en de samenleving raken omdat we als christenen voor dilemma’s staan in het huidige politiek klimaat? Of kijken we naar wat we met de kracht van de Heilige geest en ons christelijk denken kunnen bereiken om het verschil in de samenleving te kunnen maken?

De moeilijkste keuze in het akkoord was de koopzondag. Hier zijn en blijven wij als ChristenUnie niet voor. Het huidige politieke klimaat brengt echter met zich mee dat de koopzondag in Achtkarspelen sowieso kan rekenen op een meerderheid in de raad. Ook wanneer de koopzondag niet zou zijn opgenomen in het akkoord, was deze er gekomen, wellicht met minder bescherming voor de ondernemer die er ook niet in mee wil gaan.

De woorden van Gert Jan Segers in de landelijke nieuwsbrief van 28 april jongstleden sluiten daar mooi bij aan;

“En ik wil dan niet naar anderen wijzen, maar u alleen maar zeggen dat ik – en m’n ChristenUnie-collega’s met mij – onszelf aan de hoogste ethische normen wil houden en dat ook u dat bij ons mag doen. Politiek is niet altijd even verheffend, maar het is geen plek waar christenen hun handen van af moeten trekken. Integendeel”

“Zo nemen we vol overtuiging onze plek in. Niet uit verliefdheid op een paar stoelen in de raadszaal of in de collegebanken, maar omdat we ook lokaal Jezus willen navolgen. Omdat we middenin dat soms ruige bedrijf het goede willen doen voor onze naasten en voor onze gemeente en haar inwoners”

Voor nu wensen wij een ieder een fijne vakantie, tijd voor elkaar en tijd om te genieten van al het moois in Gods Schepping.

« Terug