Margreet Jonker nieuwe wethouder CU Achtkarspelen

Margreet Jonkerdinsdag 15 mei 2018 16:00

De fractie van de ChristenUnie Achtkarspelen is blij om Margreet Jonker als nieuwe wethouder voor de ChristenUnie voor te kunnen stellen. Margreet Jonker heeft veel politieke ervaring en een frisse blik. Ze is ondernemend en communicatief vaardig.

Sinds 2003 werkt Margreet als beleidsmedewerker voor de Statenfractie van de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân. Daarvoor werkte ze als journalist bij het Friesch Dagblad en de Harlinger Courant. In 2007 werd ze raadslid voor de ChristenUnie in Kollumerland c.a.. Vanaf 2014 vervulde ze de functie van  fractievoorzitter. Eind 2017 nam Jonker afscheid van de gemeenteraad.

Margreet woont in Westergeest en is kerkelijk aangesloten bij de Christengemeente in Buitenpost.  

Zij en wij hebben er zin in ons als de komende periode ChristenUnie te kunnen profileren. Hierbij zijn de woorden samen, waardevol en verbinding de pijlers waarmee wij ons in deze samenleving willen laten zien als Christenen. Samen met en tussen alle inwoners waarbij iedereen van waarde is.

U kunt kennismaken met Margreet op de ledenvergadering van de ChristenUnie op 23 mei in de Bining te Twijzel.

« Terug