Fractienieuwsbrief April 2018

lentefotozaterdag 07 april 2018 20:43

Regelmatig houdt de fractie van ChristenUnie Achtkarspelen haar leden op de hoogte met een nieuwsbrief. April 2018.

Na een drukke en intensieve campagne kunnen we allereerst de balans opmaken. We kijken terug op mooie dingen en natuurlijk ook op dingen die beter hadden gekund, maar het is de dankbaarheid die overheerst. Dankbaar voor uw stem en dat het ons gegeven is om u de komende raadsperiode wederom met drie zetels te mogen vertegenwoordigen in de raad van Achtkarspelen.

Want daar gaat het allemaal om; blijvend een Christelijk geluid in de gemeente laten horen. Zo dat iedereen in de Gemeente Achtkarspelen mee telt en mee doet.

Dit betekent dat we haaks staan op het ik, maar de nadruk leggen op wij en op samen. We willen inhoud geven aan Psalm 146, waar het gaat over de zorg voor wees en weduwe en vreemdelingen.

Ook willen we verantwoording dragen voor de zorg voor de schepping. Er zijn klimaatdoelen en hoewel niet iedereen de noodzaak ziet, zijn de tekenen duidelijk aanwezig. Natuurlijk mogen we erop vertrouwen dat God deze wereld in Zijn hand houdt en bepaalt wanneer deze aarde ophoudt. Dat ontslaat ons echter niet van onze verantwoording en plicht om zuinig om te gaan met Zijn gaven en waar het kan gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen.

Met een enthousiast en kundig team gaan we ons inzetten de Christelijke waarden vorm te geven in onze gemeente. Met het oog op de toekomst en ruimte voor iedereen. Dat willen we graag samen met u doen. Heeft u daarom ideeën voor de komende vier jaar? Speelt er iets wat wij moeten weten of waar u de juiste kennis en expertise voor in huis heeft? Laat het ons weten! U kunt ons bellen, mailen of schrijven en als blijkt dat er behoefte aan is, organiseren we een bijeenkomst. Verder willen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden via Social media, E-mail en de post. Hebben wij geen E-mailadres van u en wilt u wel op de hoogte worden gehouden? Laat het ons dan even weten.

Om een ieder in de gelegenheid te stellen ook persoonlijk langs te kunnen komen met uw inbreng, zijn er tevens plannen om afwisselend fractievergadering in de dorpen te houden. Dan kunt u wanneer u dat wenst langskomen om het gesprek aan te gaan.

Zodra hier meer over bekend is laten wij dat weten.

 

« Terug