Visie op koopzondag

koopzondagzaterdag 17 maart 2018 16:49

Naar aanleiding van de verkiezingsretoriek die verschenen is in diverse media, onder andere het Friesch Dagblad is het tijd om ons standpunt met betrekking tot de zondagsopening van winkels nogmaals stevig benadrukken.

Mogelijk krijgt u de indruk dat wij als Christelijke partij nu ineens voor de koopzondag zijn. Dat is pertinent NIET het geval. Wij zijn en blijven absoluut TEGEN zondagsopenstelling van winkels en hechten zeer aan de zondagsrust, als gebod van God. Als ChristenUnie Achtkarspelen zullen wij deze visie met rechte rug verdedigen. Ook ons verkiezingsprogramma is hierin duidelijk. Waar mogelijk zullen wij willen voorkomen dat de winkels op zondag open gaan. Waar het moet komen wij op voor de ondernemer die niet open wil. Contractuele verplichtingen om op zondag open te gaan mogen nimmer voor komen!

Echter wij leven in een tijd waarin de roep om openstelling van de winkels op zondag helaas steeds luider wordt. Dit bleek ook maar weer eens te meer tijdens het lijsttrekkersdebat afgelopen maandag in Buitenpost.
De politieke realiteit is dat het draagvlak voor een zondag zonder koopzondagen
afneemt bij andere partijen.

Om in een tijd als deze als ChristenUnie ons standpunt hierin te kunnen laten gelden zullen wij mee moeten blijven praten.

Dat betekent niet dat wij onze politieke visie moeten loslaten, maar wel dat wij onze politieke doelen moeten bijstellen: wat kunnen we als ChristenUnie nog wél bereiken als we kijken naar de politieke situatie in Achtkarspelen?

Bovendien willen wij als ChristenUnie Achtkarspelen een constructieve partij zijn omdat wij geloven dat we samen een mooier resultaat voor onze gemeente kunnen bereiken. Een breekpunt gooit de deur naar gesprek dicht. Een speerpunt maakt duidelijk waar je als partij voor staat. Niet voor niets vinden wij samen een waardevolle boodschap. Wij geloven in onze toekomst in Achtkarspelen!

« Terug