Stieneke van der Graaf bezoekt Achtkarspelen

stieneke van der graaf portretzaterdag 10 maart 2018 14:30

PERSBERICHT

Stieneke van der Graaf naar Fryslân: ChristenUnie vraagt aandacht voor onderwijs

De ChristenUnie in de gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben Stieneke van der Graaf uitgenodigd voor een bezoek aan de regio. Stieneke van der Graaf is sinds 2017 kamerlid voor de ChristenUnie en heeft o.a. basis- en voortgezet onderwijs in haar portefeuille. Op vrijdagmiddag 16 maart zal zij te gast zijn in de drie gemeenten.

Samen met o.a. de lokale de lijsttrekkers Gerben Wiersma, Douwe Hooijenga en Toos van der Vaart zal Stieneke van der Graaf diverse locaties in de regio bezoeken. In Brede school ‘de Hege Seis’ in de Westereen zal worden stilgestaan bij 21e -eeuwse vaardigheden binnen het basisonderwijs en Digitaalhuisplus. Daarna volgt een bezoek aan ‘Superschool’ Liudger in Burgum. Tevens is er aandacht voor de unieke samenwerking tussen Liudger en Singelland, de havoTOP. Als laatste brengt het gezelschap een bezoek aan het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) in Buitenpost. Hier zal o.a. de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal staan. De middag wordt om 17.15 uur afgesloten met een informeel ontmoetingsmoment in KEI.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd (een deel van) het programma bij te wonen. Voor exacte tijden verwijzen we u graag naar de website van de lokale partijen.

Voor nadere informatie over de inhoud van het programma kunt u zich wenden tot:

13.30 – 14.30 uur             Brede school ‘de Hege Seis’ (Sportloane 2a, de Westereen) Hier zal Stieneke samen met lijstttrekker Gerben Wiersma op de startknop 3D printer drukken.

15.00 – 16.00 uur             C.S.G. Liudger (Tjalling H. Haismastraat 1, Burgum)

16.30 – 17.15 uur             Kennis- en Innovatiehuis (Kuipersweg 5, Buitenpost)

Toos van der Vaart (lijsttrekker Achtkarspelen) 06-15962872

« Terug