Contact

Adressen

Raadsleden:

Marten van Kammen m.vankammen@achtkarspelen.nl

Douwe van Oosten, d.vanoosten@achtkarspelen.nl

Toos van der Vaart t.vandervaart@achtkarspelen.nl

Schaduwfractieleden:

Aukje Elzinga-Douma

Eppie Hooghiemstra

Sebatian Rittersma

Bestuur:

Secretaris, secretariaat@achtkarspelen.christenunie.nl

Postadres:

S. Kloostermanstraat 5
9285 PR Buitenpost 

Website (landelijk):

www.christenunie.nl

Website (lokaal) : www.achtkarspelen.christenunie.nl

Webmaster :webmaster@achtkarspelen.christenunie.nl