Contact

Adressen

Raadsleden:

Toos van der Vaart t.vandervaart@achtkarspelen.nl

Telefoon: 06 159 62 872

Douwe van Oosten, d.vanoosten@achtkarspelen.nl

Telefoon: 06 374 01 024

Eppie Hooghiemstra, eppiehooghiemstra@outlook.com

Telefoon: 06 389 79 255

Schaduwfractieleden:

Anita Vellema

Telefoon: 06 239 20 894

Klaas Sietse van der Wal

Telefoon: 06 116 17 884

Rick Hoksbergen

Telefoon: 06 512 08 936

Sytse Wijbenga

Telefoon: 06 145 57 692

Fractiemedewerker:

Anita Vellema, anitavanoporde@gmail.com

Telefoon: 06 239 20 894

Bestuur:

Secretaris, secretariaat@achtkarspelen.christenunie.nl

Postadres:

S. Kloostermanstraat 5
9285 PR Buitenpost 

Website (landelijk):

www.christenunie.nl

Website (lokaal) : www.achtkarspelen.christenunie.nl

Webmaster :webmaster@achtkarspelen.christenunie.nl